Endurvinnslan: SOS          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

SOS

Það er haldið áfram að hamra á manni og fleirum. Ástralíudollarinn er búinn að hækka um 10 krónur á nokkrum dögum! Hann er kominn upp í 87 krónur. Þetta er hætt að vera fyndið. Haha ég skil voða fyndið. Maður gat keypt einn dollara fyrir um 50 krónur um áramótin. Þetta þýðir til dæmis að leigan hefur hækkað um 30.000 kr. frá því ég kom hingað. Það er gott að vera Íslendingur. Eru matarpakkarnir byrjaðir að lenda á Íslandi?

Maður veltir bara fyrir sér þegar svona gerist hvað öll stjórn virðist vera takmörkuð. Það er einhver fjármálamarkaður að stjórna lífi fólks. Og veit nokkur betur en að þessi fjármálamarkaður sé siðblindingi af verstu tegund? OG HVER Á AÐ LAGA ÁSTANDIÐ?? ER ÞAÐ ÉG??

Endar þetta ekki bara eins og í The Matrix? Nema í staðinn fyrir vélar þá eru það peningar sem fara að rækta fólk. Hefna sín á mannfólkinu. Fjármálamarkaðurinn mun taka yfir. Og við verðum klink í höndunum á þeim.
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music