Endurvinnslan: {proof} (margt að ugga)          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

{proof} (margt að ugga)

Ég sá ansi fína kvikmynd í kvöld sem heitir {proof}. Ég varð ekki mikið var við þessa mynd en hún kom mér skemmtilega á óvart. Aldrei í myndinni er minnst á orðið geðklofi en þarna kynnumst við nokkuð ransæislegum einkennum þessa sjúkdóms. Ég hef aldrei verið mikill aðdáandi Gwyneth Paltrow en fannst hún gera vel í sínu hlutverki. Þarna eru líka snillingarnir Anthony Hopkins og Jake Gyllenhaal.

Einnig reyndi ég að horfa á kvikmyndina Run Fatboy Run en gafst upp um miðbik. Þar er kvikmynd hinna misheppnuðu brandara. Já lélegt.

Hins vegar skemmti ég mér konunglega yfir myndinni Fear and Loathing in Las Vegas þar sem Johnny Depp fer á kostum. Afar hressandi mynd þar á ferð sem var löngu kominn tími á að ég sæi.

Hljómsveitin Hjaltalín er búin að vera í eyrum höfð hér í Melbourne eftir að Unnar reddaði mér eintaki af þeirra frábæru plötu. Ég á eftir að tengja mikið af tónlist við dvöl mína hér og Hjaltalín verða þar fremstir meðal jafningja.                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music