Endurvinnslan: Útlönd          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Útlönd

Síðast þegar ég fór til útlanda verslaði ég mér í Leifsstöð. Ég kom á kassa þar sem ung, myndarleg stúlka var að afgreiða. "Góðan daginn. Hvert ert þú að fara?". Ég varð hálf vandræðalegur en sagði "Það er Berlín". Ég er sannur karlmaður sem les iðulega vitlaust úr samskiptum við hitt kynið. Sú var að reyna við mig hugsaði ég. Á eftir mér kom eldri konu með tvo poka af karamellum. "Góðan daginn. Hvert ert þú að fara?" sagði unga stelpan við þá gömlu. Það er naumast að sú er örvæntingarfull.

Djöfull sé ég eftir að hafa sett þessa hringi í geirvörturnar á mér.

Það verður gott að slaka vel á upp í himninum með góða tónlist í eyrunum.
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music