Endurvinnslan: Ný plata frá Snow Patrol          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Ný plata frá Snow Patrol



Snjógæslumennirnir eru vinsælir þessa dagana, gagnrýnendur eru flestir jákvæðir í garð þeirra ásamt því að almúginn verslar sér plötuna þeirra í bílförmum. Fyrsti singullinn af plötunni Eyes open "You're all I have" er vinsælt á útvarpsstöðvum og búast má við fleirum vinsælum lögum af þessari plötu. Ég hef rennt yfir gripinn, reyndar aðeins einu sinni og því verður umsögn mín ef til vill ekki marktæk. En tónarnir sem Snjómennirnir moka í mann á plötunni voru ekkert sérstaklega að þýða mitt ískalda hjarta. Einhvern veginn þá finnst mér full mikið verið að stimpla inn á Coldplay yfirráðasvæðið og engin tilraun gerð til að skapa eitthvað ferskt. Snow Patrol eiga eftir að verða enn vinsællri eftir þessa plötu en áður, og samkvæmt plötunni þeirra, er það nákvæmlega það sem þeir ætluðu sér.
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music