Endurvinnslan: Bob Dylan          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Bob Dylan

Bob Dylan, eða Aron Beckhart eins og hann var skírður er fæddur þann 28. ágúst árið 1926 í Oregon fylki í Bandaríkjunum. Hann fór snemma að hafa áhuga á þvottaklemmum en faðir hans bannaði honum að handleika þær þar sem það þótti ekki nógu karlmannlegt áhugamál. Upp úr því spratt áhugi hans á nautaati og stundaði hann slíkt at af kappi á unglingsárunum. Í marsmánuði 1942 kynntist Aron stúlku að nafni Jennifer Schwarz. Jennifer, eða Jen eins og Aron kallaði hana var helst þekkt fyrir að leika á banjó og að hafa átt í tygjum við son Burt Reynolds. Banjóspil Jen heillaði Aron og hann fór að leggja æ meiri stund á tónlistariðkun. Hann byrjaði að spila á klarinett en taldi það ekki nógu framúrstefnulegt þannig að hann fór að læra á túbu. Eftir að hafa náð feiknar góðum tökum á túbuna tók hann upp listamannsnafnið Aron Tuba sem síðar átti eftir að breytast í Bob Dylan. Fyrsta lag sitt, Sitting on the Tube samdi Aron á túbuna sína á haustmánuðum 1945. Aron leitaði til útvarpsstöðva með lagið en bar ekki árangur sem erfiði. Það gekk betur með annað lagið sem Aron samdi, I just wanna have fun en í því lagi fékk hann kærustuna sína Jen til að leika á banjó með sér. Lagið varð vinsælt og var notað í einni af fyrstu þöglu kvikmyndinni sem sýnd var í Oregon fylki, Death and I. Eftir þetta jókst róður Arons til muna og útgefendur fóru að hafa æ meira samband við hann. Undir nafninu Bob Dylan kom út hans fyrsta plata hjá útgáfufyrirtækinu Starlight. Platan fékk nafnið Bob Dylan & the Tuba chronicles og var platan tileinkuð ást Arons á túbunni. Platan sló tafarlaust í gegn og litli sveitastrákurinn með þvottaklemmurnar var nú orðinn Bob Dylan, stórstjarnan.
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music