Endurvinnslan: Placebo - Meds (2006)          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Placebo - Meds (2006)Í mars á þessu ári gaf breska hljómsveitin Placebo út sína fimmtu plötu. Placebo er hljómsveit hinna góðu spretta. Hún á slatta af frábærum lögum en líka mikið af auðgleymanlegum lögum. Eftir þónokkrar hlustanir hafa Brian Molko og félagar ekki náð að heilla mig sérstaklega með þessari nýjustu plötu sinni. Það er þó ekki hægt að neita því að þeir eiga flotta spretti í lögum eins og "Infra-Red", "Follow the cops back home", "Post Blue" og "Song to say Goodbye". Restin eru þessi auðgleymanlegu Placebo lög.

Placebo - Infra-Red

6/10
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music