Endurvinnslan: Bankanum sagt upp          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Bankanum sagt upp

Ég hef sagt bankanum mínum upp. Það hellirigndi fyrir utan bankann. Þetta var mjög erfitt á meðan á því stóð. Mér leið eins og ég væri vondur maður. Bankinn táraðist og spurði hvort að þetta hefði verið eitthvað sem hann gerði. "Já, ég fann ekki fyrir neinni hlýju og stuðningi af þinni hálfu og svo hef ég heyrt ljótar sögur af þér frá öðru fólki. Ég held að þetta sé bara ekki að ganga upp. Mig langar að þreifa fyrir mér á nýjum miðum". Nýji bankinn tók mér opnum örmum og sólin skein þegar ég valhoppaði inn í nýja bankann. Hann var ekki lengi að lána mér umtalsverða fjárupphæð. Ást við fyrstu sýn.
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music