Endurvinnslan: Þrjár kvikmyndir          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Þrjár kvikmyndir

Um helgina sá ég 3 kvikmyndir. Tvær þeirra voru mjög góðar en ein þeirra var ekki nógu góð.
Þær sem mér fannst góðar voru Raise the Red Lantern frá 1991 frá leikstjóranum Zhang Yimou og Breaking the Waves frá 1996 og er sú mynd leikstýrð af Lars Von Trier. Það sem þessar myndir eiga lauslega sameiginlegt er að þær fjalla um árekstur fólks við gamlar hefðir og átakanlegar afleiðingar þess. Í Raise the Red Lantern lendir aðalpersónan í árekstri við þá hefð að voldugir karlmenn gátu tekið sér allt að fjórar eiginkonur og í Breaking the Waves lendir aðalpersónan í árekstri við rótgróin samfélagsgildi og trúarhugmyndir. Verð ég að segja að mynd Lars Von Trier var þó töluvert magnaðri enda á sú mynd betur við vestrænar hugmyndir um samfélag, ást, trú og kynlíf.
Svo var það myndin Meet Bill sem ég var ekki hrifinn af. Klisjumynd hér á ferð þar sem hinn uppstrekkti eiginmaður gerist flippaður (fer til dæmis að reykja hass og raka á sér líkamann) eftir að konan hans heldur hjá honum (sem meikaði sens því að eiginmaðurinn var jú háður snickersi).

Hér er hægt að horfa á Raise the Red Lantern


Hérna er hægt að horfa á Breaking the Waves (reyndar búið að fjarlægja nekt og kynlífssenur. Það er miður)


Hér er svo treilerinn úr Meet Bill
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music