Endurvinnslan: Örlygur talar frá Eyjum          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Örlygur talar frá Eyjum

Hámark þjóðhátíðar var að sjálfsögðu brekkusöngurinn þegar um 14.000 manns fylgdu undirleik meistarans Árna Johnsen. Þetta var ólýsanleg lífsreynsla að upplifa þetta og gerði ég hlé á uppköstum á meðan þessu stóð. Ég fékk alveg massífa gæsahúð þegar kallinn tók Kartöflugarðana. Auðvitað tók maður vel undir og öskraði af öllum kröftum og var stemmingin fokkin geðveik. Þetta kvöld var stórkostlegt. Eitt glóðarauga og nóg af uppköstum, alveg eins og þetta á að vera. Að lokum langar mig að koma með lista yfir það sem á að banna á Þjóðhátíð:

Fólk í hjólastól (eru of mikið fyrir)
Fólk sem spilar erlend lög á gítar (við erum á fokking íslandi hérna)
Feminísta (alltaf sítuðandi)
Kellingar yfir 20 ára (þetta verður að vera ferskt)
Feitt fólk (eru of mikið fyrir)
Ljótar stelpur (Eyðileggja útsýnið)
Grænmetisætur (engan arfa á grillið)
Útlendinga (þeir eiga bara að vera heima hjá sér)
Edrú fólk (edrú fólk er leiðinlegt fólk)

Ég þakka kærlega fyrir mig og eitt er pottþétt. Maður mætir enn graðari og fullari á næstu Þjóðhátið! Ofur-Ölli kveður frá Eyjum!
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music