Endurvinnslan: Kvikmyndir          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

KvikmyndirJú það er kominn tími á að skella sér aðeins inn í heim kvikmynda. Kvikmyndumfjöllun var jú ástæða þess að ég byrjaði með bloggsíðu einhvern tíma um aldamótin.

En staðreyndin er sú að ég vinn á geðdeild. Það er yndislegt að vinna á geðdeild. Flest fólk sem ég hef kynnst á þessari geðdeild er gott fólk. Fólkið sem dvelur á þessari deild er hins vegar fólk sem þarf að vinna úr reynslu sem annað fólk upplifir aldrei. Slíkt getur haft neikvæð á þroska og myndun á persónuleika. En persónuleiki eru þeir þættir í fari okkar sem hafa áhrif á hvernig við skynjum og tökumst á við okkar eigin upplifanir og annað fólk.

Og stundum kemur það upp að ég fer í kvikmyndahús með skjólstæðingi og var slíkt upp á teningnum í kvöld þegar ég horfði á hina sænsku Karlar sem hata Konur

Bókin sem þessi mynd er byggð á hefur heldur betur verið á milli handanna á fólki á fyrrnefndri geðdeild en þar hefur starfsfólk verið að skipta henni á milli sín og skiptist á að hrækja frá sér gullhömrum um þetta bókmenntaverk. Kann ég svosem engin deili á þessari bók enda hef ég lítinn áhuga á glæpasögum. Glæpamyndir eru jú annað mál og fannst mér þessi kvikmynd ágætlega vel heppnuð. Ég get einfaldlega lítið út á þessa mynd sett. Mér fannst hún allavega að skríða yfir hættusvæðið "meðalmynd" án þess þó að komast inn á hið ákjósanlega "þrekvirki".


En ég er ekki hættur í kvikmyndunum. Aldeilis ekki. Á undan sænsku glæpamyndinni fengu áhorfendur að sjá sýnishorn úr væntanlegum myndum. Ein þessara var kvikmyndin Crossing Over með Harrison Ford og Ray Liotta í hlutverkum. En þarna er fjallað um fólk í Bandaríkjunum sem kemst í kast við innflytjenda-yfirvöld. Þessa mynd horfði ég á nýlega með hjálp ólöglegrar tækni. Um þá mynd vil ég segja að hún er á köflum áhugaverð og á köflum áhrifarík en nægilega mögnuð og trúverðug fannst mér hún ekki. Hún er of mikið að reyna að vera hin nýja "Crash". Þarna er einnig verið að reyna að endurvekja leikara sem mega muna sinn fífil fegurri eins og Ford, Liotta og Ashley Judd. Þetta er mynd sem má missa af í bíó en endilega að kíkja á hana þegar hún kemur á DVD. Hér má sjá sýnishornið:


Svo eru hér þrjár afar áhugaverðar kvikmyndir sem eru væntanlegar en ekki veit ég hvenær þær koma út.

Red Cliff er ný mynd frá John Woo:


Funny Games er væntanleg mynd með Naomi Watts og Tim Roth.


Disgrace er mynd sem hefur verið að fá viðurkenningar en í henni leikur John Malkovich.
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music