Endurvinnslan: Að lifa          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Að lifa

Eins og kannski hefur komið áður fram hef ég orðið mjög áhugasamur um asíska kvikmyndagerð. Þetta hefur oft leitt til hálfgerðs pirrings af minni hálfu því jafnan fást þær myndir sem mig langar að sjá ekki hér á landi. Jafnframt er dýrt spaug að fara að versla sér kvikmyndir á netinu á þessu vesæla gengi krónunnar. Það kom mér því ansi skemmtilega á óvart þegar ég uppgötvaði að margar af þessum myndum sem mér hefur hugnast að sjá er hægt að sjá í heild sinni á Youtube. Ég er mjög spenntur yfir þessu og ljóst að á næstunni mun fara í gang mikil kvikmyndaveisla í boði Youtube. Bara til að hita upp fyrir þessa veislu læt ég fylgja hér hlekk á einn gullmola kínverskrar kvikmyndagerðar en það er kvikmyndin "Huozhe" eða "To live" eins og hún er þýdd á ensku. Ég hef nokkuð áreiðanlegar heimildir um að þessi mynd sé bönnuð í Kína þar sem hún inniheldur víst efni sem ekki er hliðhollt núverandi kommúnistastjórn. En í myndinni er fylgst með fjölskyldu einni sem upplifir mjög svo ófriðlega tíma á tuttugust öldinni í Kína svo sem Menningarlegu byltinguna (e. Cultural Revolution) á sjöunda og áttunda áratugnum. Þetta er hins vegar afar áhrifamikil mynd sem inniheldur meðal annars hina mögnuðu Gong Li og er leikstýrð af Yimou Zhang sem hefur m.a. gert House of Flying Daggers og Hero.

                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music