Endurvinnslan: Örlygur í Eyjum          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Örlygur í Eyjum

Jæja kimiði nú sæl pg blessuð aftur á ný. Þetta er ofur-Ölli sem tala frá Þjóðhátí'íð. Húkkaraballið í gær var stórkostleg skemmtun og hreint stórkostlegt að vera þarna á húkkaraballinu...í gærkvöldi. Nóg af húkkerum ef þið skilið hvað ég er að fara. Ég er nú mafur með ákveðna fýsn í fætur og náði ég að skríða eftir grasinu og sleikja nokkra kvenmannsflætur. Algjör ynaður. En nú er komið f0studafskvold og aldeil (SVONA ÞIGIÐI ÞANNA ÉG ER AÐ RYNA AÐ BLUGGA HÉRNA! RAGGI HALDU KJAFTU MONGOLTI HAHAH LÍFIÐ ER YNDSLEGT) is farið að hitna í kvolunum. Ég sá essa svaka kellinggu hérna áðan. Alveg sna min týpa. Mð fallega ælurönd frá munnvikinu og með sveitta ljósa hártauma eftir enninu. Vær maður til í að fá að handftjla fæturna á þessu maður HA VÆRI MAÐUR HA HA DJÖFLINN MAÐUR. OG LÁTIÐI ÁRNA JÓNSON SVO Í FRIÐI HAN HEFUR ENGUM NEITT GERT. ÞETTA ER MAÐUR SEM ER FATLAÐUR VEGNA OFFITU SEM LEGGUR SAMT LEIÐ SÍNA HINGAÐ TIL AÐ SYNGJA FYRIR F´LKIÐ SAMT KANN HANN EKKI Á GÍTAR OG EKKI AÐ SYNGJA ÞETTA ER BARA AÐDÁUNARVERT OG EG HELD AÐ HANN ÆTTI AÐ FÁ EINHVER SVONA VELLAUN FRÁ ÍÞRTTASMBANDI FATLAÐRA. OG BARA EITT AÐ LOKUM FOKK JÚ ÞARNA ICESAVE VIÐ BORGUM EKKI! ÞAÐ Á AÐ TKA ÞSSA ÚTRÁSVÍKINGA AÐ ÍFI ÉG BORGA EKKI ÉG FÓR KKI HAMFÖRUM ÍGÐÆRINU EINS OG MRGIR ÉG VA SA´TTTUR MEÐ MNN HUMMER OGGPS TÆKIÐ MITTOG MINN 40 TOMMU PHILIP PLATSKJA OG ÉG FÉKK EKKI ÁSGEIR KOLBEEEINS TIL AÐ INNRÉTTA ÍBÚÐINA HELDDUR EINHN ÓÞEKKTAN DJÖFL SÍMINN MINN KSTAÐI EKKI YFIR 200.0000 HVER BER ÁBYRGÐ Á ÞSSU. JÆJA EN LÁTÐI MIG BRA Í FRÐI ÉG ER AÐ REINA SKEMMTA MÉR HÉRNA. LÍFÐ ER YNDISLT SJÁÐU ÞAÐ ER RÉTT AÐ BRJA HÉR

DJÖFL ÞKIR MÉR VÆNT UM YKUR OG ÞENNN RAUÐHAUS ÞARNA VERÐ GÓÐ VIÐ HANN HANN ER GÐUR STRKUR HANN ER BRA GRÐUR ENS OG ÉG HEHE EKKI SJA AÐ EG HANN ER JÁJÁ ELSKÐI NÁUNGN.ÉG ER FARINN Í PARTÝ Í HVÍTU TJÖLDUNUM!!!!
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music