Endurvinnslan: Hinn alþjóðlegi          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Hinn alþjóðlegi

Dúmm dúmm bamm bamm. Animal Collective er í eyranu á mér.

Um daginn fór ég í bíó. Það gerist ekki oft þessa dagana. En ég sá myndina The International með Clive Owen og Naomi Watts. Þetta var ágætis spennumynd en ég dottaði reyndar yfir fyrsta hálftímanum, ekki það að myndin hafi verið leiðinleg heldur af því ég var þreyttur harðfiskur.

Á DVD sá ég The life and death of Peter Sellers og fannst hún fín. Þessi Sellers hefur verið ansi sérstakur maður. Með sérstakur meina ég náttúrlega snarklikkaður.
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music