Endurvinnslan: Næturvaktin          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Næturvaktin

Já þá er ég búinn að horfa á fyrstu seríuna af Næturvaktinni. Mér er kunnugt um að nú séu Íslendingar komnir á Dagvaktina og hef ég heyrt að þar sé mikið um fjör. Ég vaf nokkuð sáttur við þessa seríu. Þetta var allavega betra en ég hélt miðað við þau brot sem ég hafði séð í sjónvarpinu. Jón Gnarr alveg magnaður og Pétur Jóhann líka með leiksigur. Ég verð nú líka að minnast á piltinn sem lék Fleming Geir, mér fannst hann ótrúlega eðlilegur og góður. Þar er talent á ferðinni, já sæll, eigum við að ræða það eitthvað eða? Mér fannst serían samt verðskulda aðeins betri endi þó að lokaskotið hafi verið afar hlægilegt.

Það var brandari í áströlsku dagblaði um daginn: "What is the capitol of Iceland?" -About three and a half dollar. Það er hollt öðru hvoru að vera með allt niðrum sig og láta aðeins hlægja að sér. Kennir manni kannski að vera auðmjúkur. En það er klárt að það er stór lægð yfir landinu.
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music