Endurvinnslan: Hjalli á Hellisheiði          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Hjalli á HellisheiðiFréttavefurinn mbl.is greinir frá því í dag að vegfarandi á Hellisheiði hafi séð Hjalla þar á vappi. Ýtir þetta stoðum undir þá kenningu að Hjalli sé ekki í Ástralíu að læra sálfræði heldur haldi fyrir uppi á Hellisheiði sem smali. Vilja sumir meina að hann hafi fengið nóg af borgarlífinu og viljað ná betri tengslum við sjálfan sig. Ónafngreindur vinur veitti viðtal við mbl.is og tjáði þeim að hann hafi munað eftir samtali við Hjalla þar sem hann lofsamaði íslensku sauðkindina og hversu yndislegt líf í samlyndi með kindum gæti orðið. Hvar hann raunverulega er niðurkominn veit enginn en vitnisburður þessa tveggja aðila er sannarlega áhugaverður.
Á myndinni má sjá hvar sjónarvotturinn sagðist hafa séð Hjalla.

Ef þú verður var við ferðir Hjalla láttu þá mbl.is vita.
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music