Endurvinnslan: Ya          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Ya

Ótrúlega dofinn dagur að baki. Það var setið þétt fyrir framan tölvuna og reynt að forrita tilraun. Ég var eiginlega allan dag að reyna að fá forritið til að birta myndir í ákveðinni stærð á ákveðnum stað. Og svo tókst það loksins þá er upplausnin það léleg að ég þarf að breyta þessum myndum eitthvað :( En jæja ég er sem sagt að fara að gera tilraun þar sem fólk kemur til með að horfa á myndir, sumhverjar afar óhugnarlegar. Myndirnar eru teknar úr stöðluðu myndasafni sem inniheldur mikinn slatta af myndum sem eiga að framkalla ákveðnar tilfinningar. Og ég er sem sagt að fara að nota ógnandi myndir og sjá hvernig fólk vinnur úr ógnandi upplýsingum. Myndasafnið heitir International Affective Picture System og inniheldur meðal annars hrikalega óhugnarlegar myndir. Ég er yfirleitt ekki viðkvæmur en sumar myndirnar get ég bara ekki horft á. En til að velja góðar myndir verð ég að horfa á sumar og það er mjög óþægilegt. Við erum að tala um myndir af aflimuðu og afmynduðu fólki og líkum, brunasárum, skotsárum og ýmsum lýtum. Ekki fallegt. En þarna eru líka myndir sem eiga að framkalla góðar tilfinningar eins og myndir af hvolpum, fallegu landslagi, ströndum, blómum og girnilegum mat. Ég má víst ekki birta þessar myndir en ef einhver kíkir í heimsókn skal ég sýna þær.

Einhverjar myndir..

Á leið í skólann..


Kengúrur í góðu chilli..
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music