Endurvinnslan: Codein and oat-meal          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Codein and oat-meal

Þá eru síðustu endajaxlarnir farnir. Þeir voru togaðir úr mér í dag og nú er ég með bólgna kinn. Þetta tók frekar fljótt af en annar jaxlinn var aðeins erfiðari og fékk ég að finna fyrir miklum þrýstingi þegar læknirinn hamaðist á honum. Ég fílaði mig eins og Al Pacino í Godfather pt.1 þegar ég labbaði út úr byggingunni með fullan kjaft af grisjum. Núna upplifi ég mig hins vegar eins og hvern annan kódein-fíkil. Ég tók það bara rólega eftir hamaganginn, hlustaði á tónlist og las bók. Ég hlustaði á:
Guillemots - Red
The Ruby Suns - Sea Lion
og las:
Metamorphosis eftir Kafka

Mig hefur lengi langað að lesa "umskiptinguna" og loksins er ég búinn að því. Ef þið vitið ekki hvaða bók þetta er þá er þetta um mann sem dag einn vaknar sem ristastór kakkalakki. Skemmtileg hugartilraun þarna á ferðinni og var ég bara nokkuð sáttur við hana.Guillemots platan var ekki alveg að gera sig, allavega við fyrstu hlustun. Er búin að bíða mjög spenntur eftir þessari plötu eftir frábæra frumraun þeirra Through the window pane. En talandi um tónlist, hér er eitthvað til að leggja eyru og augu við á milli næstu verkjataflna. Eða eitthvað svoleiðis. Meðal annars nýjasta lag Guillemots Falling out of Reach.

Er þetta Ian McKellan?
Nýtt frá The Music--Loksins!
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music