Endurvinnslan: Gobbledygook          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Gobbledygook

Gobbledygook

complicated language, especially in an official document, that seems to have no meaning. (Longman, Dictionary of contemporary english).

Fyrst það er nú 17. júní verð ég að skrifa á íslensku. Það hafa verið stanslaus hátíðarhöld hér í Melbourne frá því eldsnemma í morgun. Íslenski fáninn blaktir í hvarvetna og heyra má óm frá hljómum Björk og Sigur-Rós. Það eru allir í hátíðarskapi, með bláar, rauðar og hvítar blöðrur, krakkarnir með íslenska fánann í fésinu, svið og brennivín á boðstólnum. Í bíóhúsum er verið að sýna "íslenski draumurinn" og "blossi", verslanir eru með tilboð á skyri, trópí og kókómjólk. Hér er stuð, stanslaust stuð að eilífu eins og Paul Oscar orðaði það.

Það er við hæfi að ræða um nýtt lag ofurbangsana í Sigur-Rós sem ber nafnið Gobbledigook. Heyrði ég þetta í fyrsta sinn í gær og sá myndband við lagið. Af þessu lagi og myndbandi má sjá að þeir eru að komast í snertingu við náttúruna. Lagið er með frumbyggjaáhrifum og í myndbandinu má sjá fólk hlaupa um nakið í náttúrunni. Það er eins og þeir séu að hvetja mann til að henda frá sér öllu aukadraslinu sem fylgir nútímalífi og baða sig í einfaldleikanum. Hlaupa allsber um fegurð einfaldleikans. Hætta að hefja okkur yfir náttúruna og sætta okkur við að vera hluti af henni. Þá kannski förum við að virða náttúruna meira. En lagið er flott og gaman að heyra breytingu á Sigur-Rós. Þetta sánd í Gobbledigook minnir á hljómsveitina The Ruby Suns sem má sjá hér:Og hér eru þeir Sigur-Rósar menn í öllu sínu allsbera veldi:

                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music