Endurvinnslan: bölfræði          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

bölfræði

Þá sit ég hér og læri fyrir prófið mitt. Þetta er frekar óskemmtilegt námsefni í kúrsi sem heitir "Advanced design and data analysis". Hljómar kannski töff en aðalsöguhetjurnar í námsefninu, kappar á borð við herra correlation, mr. sum of squares, hin kynþokkafulla Linear Regression og hinn árásagjarni pörupiltur Factor Analysis, eru ekki eins spennandi og ég læt þau nú vera. Þetta er samt alls ekki erfitt, bara þreytandi.

Sem betur fer hefur maður góða vini sér innan handar sem veita mér stuðning. Þetta eru tappar á borð við Coldplay, Delays, Death Cab for Cutie, My Morning Jacket og aðrír slíkir.

La la la la la la la la..
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music