Endurvinnslan: Kominn með eggjaskera!          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Kominn með eggjaskera!


Búið að vera ágætlega annasöm vika og næstu tvær vikur verða það einnig. Á föstudaginn fyrir viku fór ég með Skandinavíuklúbbnum út að borða á fínum veitingastað. Það voru um 70 manns um borð og mikið um húllumhæ. Áfengi var innifalið í verðinu og voru þjónar duglegir að hella í glös. Það var því mikil stemning, losnaði um söngbeislið hjá mörgum og annað þvíumlíkt. Svaka skemmtilegt kvöld.


Í gær átti Maiju, ein af finnsku stelpunum afmæli og héldum við smá piknik nálægt grasagarðinum niðrí bæ. Ég mætti með gítarinn en varð að láta í minni pokann fyrir Singapore dömu sem var mikið flinkari en ég. Það var samt fínt því þá gat ég einbeitt mér að því að syngja. Tókum High and Dry með Radiohead og svo auðvitað Baby one more time. Íslensk-austurlensk samvinna af bestu gerð. Eftir piknikkið fór að draga undan fæti enda margir þreyttir hausar á meðal vor. Sjálfur var ég einn af þeim, enda hljóp ég apríl um morgunin, ætlaði að horfa á síðari hálfleik í viðureign Barcelona og Man Utd en þegar ég kom niður í setustofu um klukkan 7 var leikurinn búinn :( Eitthvað hafði ég misreiknað tímamismuninn. Ég get þó horft á Chelsea - Man Utd á morgun en hann verður held ég klukkan 22 hérna.

Man ekki eftir meiru í augnablikinu.
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music