Endurvinnslan: Wisdom Teeth          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Wisdom Teeth

Well good throats. Ekki vissi ég að endajaxlar væru "Wisdom teeth" á ensku. Þetta sagði Peter mér áður en ég fór til tannlæknis með þann grun um að viskutennurnar væru að reyna að troða sér í fjörið (the chewparty). Tannlæknirinn, sjálfur Dr. Afan staðfesti grun minn eftir stutta skoðun þar sem töff sólgleraugum var komið fyrir á nefi mínu, ekki til að gera mig röffaðan fyrir Dr. Afan heldur til að vernda augu mín fyrir tannlæknaljósinu. Ætli tannlæknar á Íslandi viti af þessu?
Doktorinn vísaði mér í röntgen í öðru húsi nokkurn spöl niður götuna. Þar var mér komið fyrir í skemmtilegu tívolítæki þar sem ég beit á stykki og tækið sendi róbot í kringum mig. Svo á ég tíma aftur 9. mai. Ég ætla að vona að viskustykkin verði ekki með neina frekju þangað til.

Í gær verslaði ég mér notaðan gítar. Hann er af tegundinni S. Yairi og er handsmíðaður frá Japan. Nú er bara að byrja að safna siggi svo maður geti farið spila af viti. I have to collect some siggies before I can play!

Sumarið er komið aftur hingað til Melbourne en í dag og í gær var í kringum 25 gráður og á að halda áfram á morgun. Þetta er tvímælalaust vel.

Stóru fréttirnar eru hins vegar þær að The Mars Volta verða með tónleika hér í borg þann 23. júní. Þetta er viðburður sem ég hef gríðarlegan áhuga á enda á þessi sveit að vera helmögnuð á sviði. Þetta er á góðum tíma, á milli anna þannig að nú er bara að reyna að redda sér miða.

Ég held að annað sé ekki markvert í bili. Maður er bara í þokklegu stuði. I am in an ok shock.

                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music