Endurvinnslan: Hnappar          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Hnappar

Það er nokkuð ánetjandi þetta lag með Sia af hennar nýjustu Some people have real problems. Ansi skemmtilegur flutningur úr sjónvarpsþætti Jimmy Kimmel.Mgmt eru þokkalega heitir þessa dagana. Bandarískir gaurar sem gera elektró-popp. Þetta lag er þægilega gott og ágætt að horfa á fallegar náttúrumyndir í leiðinni.Það er ekki hægt annað í dag þegar rætt er um tónlist að minna á ofvirkni-afró-hausana í The Mars Volta. Voru að gefa út fjórðu skífuna sína The Bedlam in Goliath sem margir vilja meina að sé skíturinn. Eins og vanalega þýðir ekkert að renna hratt yfir plöturnar þeirra því þær krefjast fullkomnrar athygli og meltunar í nokkrar vikur áður en hægt er að ná utan um tónsmíðar þeirra. Hér er lagið Goliath sem er geggjað!Það hlýtur að vera á við ærlegt sýrutripp að fara á tónleika með þessum gaurum. Gaman það væri.

                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music