Endurvinnslan: Smakki smakk          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Smakki smakk

Það smakkast allt svo vel í matreiðsluþáttunum. Alltaf þegar kokkurinn knái smakkar á því sem hann er að malla kemur svona sælusvipur á hann. "Mmmmmmm alveg eins og það á að vera". Bara einu sinni myndi ég vilja sjá kokkinn smakka á gumsinu og það kæmi svona svipur á hann eins og hann væri að finna mjög vonda lykt. "Já þetta er nú bara ekkert spes...þetta er eiginlega bara vont..djöfulsins viðbjóður er þetta". Hann spýtir þessu út úr sér og "ekki reyna þetta heima gott fólk. Ég þakka fyrir í kvöld og ööööö" kastar upp.
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music