Endurvinnslan: Ég get svo svarið það          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Ég get svo svarið það

Það er margt fallegt í gangi. Í eyrunum á mér ómar allt af fegurð. Strákarnir í Sigur-Rós að fara mikinn í laginu Sé lest af Takk. Takk fyrir það. Liðin nótt var uppfull af allskonar undarlegum draumum. Heldur betur tilvistarlegir og undarlegir. Verst að ég er aðeins farinn að gleyma þeim. David Lynch hefði líklega verið nokkuð ánægður með þessa drauma mína. Ég vildi að ég gæti sett hluta af þeim á youtube. Kannski verður í framtíðinni hægt að niðurhala draumum sínum á youdream og deila með öllum heiminum. Það er þó ólíklegt. Djöfull er ég eitthvað meyr og væminn. Þarf að fara að sofa. Líklega étið yfir mig af sófakartöflum.

Eddie Izzard í góðu gríni


Richard Hawley er nokkuð góður


Jack Penate er feiknar sprækur og gírar vel
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music