Endurvinnslan: Fréttir!          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Fréttir!

Það er ekki oft þessa dagana sem ég kveiki á sjónvarpinu á meðan dagskrárliðurinn fréttir er sýndur. Margir telja þennan dagskrárlið einn þann mest spennandi sem í gangi er í sjónvarpi. En þarna voru nokkrar sláandi fréttir.

Tveir þýskir menn ganga um bæinn í gamaldags fötum í leit að vinnu. Gangi þeim vel.

Hjólreiðamaður frá Kasakstan féll á lyfjaprófi. Við erum að tala um hjólreiðar hérna. Hvert einasta grunnskólabarn kann að hjóla. Ef maður þarf á örvandi efnum að halda til að geta hjólað ætti maður nú að íhuga aðrar íþróttir..

..eins og hestamennsku. Landsliðsþjálfari íslenska knapaliðsins var að hæla liðinu sínu. Talaði um að Beggi væri rosalegur í töltinu. Gunnar Sveinn er víst einn sterkasti í Evrópu í brokkinu og Jóna Dís er lipur í valhoppinu. Hann minntist ekkert á hestana. Það er ljúft líf að vera knapi. Þeir eru örugglega komnir með útúr þægilega hnakka. Já ljúft líf að vera ríðandi alla daga.
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music