Endurvinnslan: Death Proof (2007)          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Death Proof (2007)



Nýjasta útspil leikstjórans Quentin Tarantino er þessi óður hans til b-mynda þar sem bílaeltingaleikir leika stórt hlutverk.
Þessi mynd heillaði mig ekki. Það er engin söguþráður að ráði og byggist myndin upp á senum þar sem aðalpersónurnar spjalla saman og síðan í kjölfarið fylgja bílaárekstrar og bílaeltingaleikir. Þeir sem hafa gaman af hugsunarlausum bílaeltingaleikjum ættu að fá eitthvað fyrir sinn snúð en ég er viss um að þeim mun leiðast atriðin sem koma á milli sem eru sumhver löng og óáhugaverð. Ég get þó sagt að mér fannst fyrri hluti myndarinnar betri en sá seinni. Nú langar mig bara að sjá Pulp Fiction aftur.
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music