Endurvinnslan: Nærbuxnalaus vakt          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Nærbuxnalaus vakt

Í sjónvarpsþætti sem ég horfði á nýlega lýsti ein persónan yfir ánægju sinni á nýuppteknum sið. Að ganga um án nærbuxna. Persónan átti við sæðisfjöldavandamál að stríða og var ráðlagt að ganga ekki í þröngum nærbuxum. Hann leysti þetta með áðurnefndri aðferð.
Maður sem ég kynntist í gegnum vinnu mína hefur ítrekað játað að ganga ekki í nærbuxum. Ég hef aldrei prófað þetta en í kvöld gafst mér tækifæri á að láta reyna á að liðka aðeins um mig sunnan við miðbaug.
Ég stundaði líkamsrækt fyrir vaktina og svitnaði dável. Komst svo að því að ég hefði gleymt að taka hreinar nærbuxur meðferðis. Datt mér þá í hug þessi pæling og lét verða að því.
Þetta var bara nokkuð þægilegt svona fyrst um sinn. Eins og Villi hafi verið frelsaður. En þetta átti þó eftir að draga dilk á eftir sér. Ég hef þá tilhneigingu þegar ég er mjög syfjaður að þá byrjar ákveðið lífeðlislegt ferli að fara í gang. Þá rennur blóð í hinn svokallaða getnaðarlim og myndast svonefnt stinningarástand. Í þessu tilviki var þetta þó frekar neyðarástand. Ég var nefninlega töluvert syfjaður í kvöld.
Allir hlekkir á bak og burt. Ekkert öryggisnet. Enginn sundlaugavörður. Ekkert.
Framvegis mun ég ganga í þessum gömlu góðu nærbuxum.
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music