Endurvinnslan: Acid House Kings          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Acid House Kings

Við erum hressir krakkar en verðum ekki á Þjóðhátíð í Eyjum

Það verður ekki af Svíum skafið. Ég var svo heppinn að rekast á þessa hljómsveit nýverið í eyrunum á mér. Hér er á ferð afar skemmtilega hljómandi indí popp. Dapurlegt og grípandi og þægindin leka af þessu. Það er alveg hægt að bera þetta saman við Belle & Sebastian og Camera Obscura. Þetta er í svipuðum gæðaflokki og þær hljómsveitir. Acid House Kings hafa gefið út þrjár plötur og ku sú nýjasta Sing along with Acid House Kings frá 2005 vera sú besta hingað til. Hún er allavega mikið spiluð heima hjá mér og á Endurvarpinu að sjálfsögðu.

Acid House Kings - Do what you wanna do
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music