Endurvinnslan: Draumar          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Draumar

Draumar eru heillandi viðfangsefni. Af hverju dreymir okkur? Merkja draumar eitthvað? Af hverju fáum við martraðir? Dreymir vélmenni vélkindur? Áður hef ég klínt sumum draumum mínum á þessa síðu og tel ég þennan vettvang ekki verri en hvern annan til að tjá drauma mína. Um daginn fékk ég til dæmis martröð. Út um allt voru eldfjöll að brjótast upp úr jörðu og átti ég fótum mínum fjör að launa til að halda lífi. Ástandið varð svo slæmt að ég myrti asíska menn sem ætluðu að stela farartæki sem ég og aðrir ferðuðumst um á. Einnig skaut ég einn vin min í hausinn og ég man að ég labbaði upp tröppur hugsandi "Ég fer til helvítis fyrir þetta". Þegar ég kom svo upp þar sem ég ætlaði að hóa í samferðalanga mína voru þeir farnir að laga á hvor öðrum hárið með alls konar hársnyrtibúnaði. Þá man ég að ég hugsaði "Nei þetta er of steikt" og vaknaði af sjálfsdáðum. Einhvern veginn náði skynsemin að yfirtaka hugann svo ég slapp úr þessari martröð. Svo í nótt dreymdi mig ansi ljóslifandi draum þar sem draumur minn um að hitta Matthew Bellamy í Muse varð að veruleika. Ég hitti hann á bar og við náðum vel saman, spjölluðum og drukkum Vodka. Ég man mjög greinilega eftir einu sem ég sagði við hann. Ég spurði hvort hann gæti útskýrt það af hverju einn maður gæti fengið svo margar magnaðar og fallegar melódíur í hugann. Hann sagðist stela þessu öllu frá mömmu sinni (my mum) og við hlógum eins og brjálæðingar. Þetta var yndislegur draumur.
Með fylgir flott lag með hljómsveitinni Frou Frou en söngkonan Imogen Heap syngur í henni.

Frou Frou - Must be Dreaming
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music