Endurvinnslan: Josh Rouse - Subtítulo          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Josh Rouse - SubtítuloBandaríski tónlistarmaðurinn Josh Rouse gaf nýlega út sína þriðju plötu. Ekki heyrði ég fyrstu plötu hans en þá aðra (Nashville) á ég og finnst mér hún drullu fín. Nýjasta platan er rosalega þægileg, svona plata sem mundi njóta sín best síðla kvölds á einhverjum heitum evrópskum stað. Það hefur eflaust haft þessi áhrif að kallinn flutti frá Bandaríkjunum í franskan smábæ en ég held að hann hafi samið plötuna þar. Bjartsýni, sólsetur og sandur duga þó ekki alveg til að gera þessa plötu jafngóða og Nashville. Að neðan má niðurhala tveim góðum af Subtítulo.

Josh Rouse - Quiet town

Josh Rouse - Givin' it up

7/10
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music