Endurvinnslan: Elbow á Íslandi          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Elbow á ÍslandiÞann 6. mai næstkomandi verða haldnir svokallaðir Manchester stórtónleikar í Laugardalshöll. Tilefnið er að Icelandair er að hefja beint flug til borgarinnar. Listamenn frá Manchester og Íslandi munu troða upp og má þar nefna Badly Drawn Boy, Elbow, Echo and the Bunnymen, Trabant, Benni Hemm Hemm og Foreign Monkeys (sigurvegarar músíktilrauna 2006). Sjálfur er ég lang spenntastur fyrir Elbow en ég hef fylgst mikið með þeim. Þeir hafa gefið út þrjár plötur, sú nýjasta Leaders of the free world kom út á þessu ári, ansi mögnuð plata. Elbow leika grípandi rokk, frekar rólegt. Ef þeir ná á annað borð til manns þá ná þeir djúpt til manns. Það er því ekki um annað að ræða en að kynna þetta band aðeins frekar með tveim lögum af nýju plötunni. Ég mæli sérstaklega með laginu Great Expectations.

Elbow - Leaders of the Free World

Elbow - Great Expectations
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music