Endurvinnslan: Seductress of Bums          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Seductress of Bums

The Raveonettes spiser hunde

Hvað í %&/(%$!!%& hugsa kannski margir þegar þeir sjá fyrirsögnina hér fyrir ofan. Staðreyndin er hins vegar sú að þetta er nafn á lagi af nýrri plötu The Raveonettes. Hljómsveitin kemur alla leið frá Kaupmannahöfn og hana skipa karl sem heitir eitthvað og kona sem líklega heitir eitthvað líka. Þar sem rómantíkin svífur yfir vötnum þessa helgi, fólk jafnvel að sleikja á hvort öðru hnakkann eða eitthvað ámóta rómantískt er ekki úr vegi að leyfa fólki að hala niður þessu fallega lagi með tvíeykinu danska. Það er smá gamaldags hljómur í því sem gerir það jafnvel enn meira rómantískara. Hér er það -->Seductress of Bums
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music