Endurvinnslan: Inní náttúruna          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Inní náttúruna

Þá er ég búinn að horfa á kvikmyndina Into the Wild. Þetta er góð mynd sem fær mann heldur betur til að velta fyrir sér djúpstæðum spurningum um lífið. Chris þessi skrifar á miða í lok myndarinnar: Happiness is only real if shared. Ég er ekki viss. Ég hef áður hugsað að hamingja er eitthvað sem þarf ekki að segja frá til þess að hún verði raunveruleg. Ég nenni ekki að spá meira í þessu í bili.

Það er þó mikilvægt að gera sér grein fyrir stöðu mannsins í náttúrunni. Við erum einu lífverurnar sem vitað er um sem getum tjáð okkur á flókin máta. Við getum komið í orð allskonar flóknum skoðunum og tilfinningum. Við erum einu lífverurnar sem geta sagt "Ég elska þig".

Hér er hægt að horfa á Into the Wild í skítsæmilegum gæðum á Youtube.

                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music