Endurvinnslan: Leaves útgáfutónleikar á Nasa          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Leaves útgáfutónleikar á NasaLeaves menn héldu upp á útgáfu We are Shadows á Nasa í kvöld.

Það var Snorri úr Sprengjuhöllinni sem hitaði upp með lögum sem hann samdi einn síns liðs og ætlar hann nú að hefja sólóferil. Það var frekar fátt um fína drætti hjá honum, full máttlaus og náði ekki að hrista upp í áhorfendum.

Leaves hins vegar rokkuðu spikfeitt og sýndu að þeir eru með betri hljómsveitum Íslands, og þá sérstaklega á tónleikum. Áhorfendur kunnu vel að meta og átti ég erfitt með að hrífast ekki og hrista mig þegar þeir tóku lög eins og All the Streets are Gold, The Spell og Drunken Starlit Sky. Þetta voru einfaldlega þrusufúnir rokktónleikar.
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music