Endurvinnslan: The Fountain (2006)          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

The Fountain (2006)

Nú þegar Hugh Jackman brýnir klærnar í Wolverine langar mig að benda á minna þekkta mynd sem hann lék í og vann þvílíkan leiksigur að margir hafa undrað sig á að hann hafi ekki verið tilnefndur til óskarsverðlauna. Þetta er myndin The Fountain sem heillaði mig mjög. Ég ætla ekkert að fara að lýsa þessari mynd enda er þetta ein af þeim myndum sem ekki er hægt að lýsa á neinn réttlátan hátt. Þetta er einfaldlega hugmyndaríkt ferðalag í gegnum ást og dauða. Og þar sem þetta er mjög umdeild mynd þá grípur hún þig með sér eða ekki.

Hér má sjá Jackman sýna hjartnæman stórleik.


                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music