Endurvinnslan: Brúðguminn          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Brúðguminn

Horfði á Brúðgumann og var nokkuð hrifinn. Þetta var þó átakanlegra en maður bjóst við til dæmis miðað við frammyndina á dvd disknum. Samt svona með betri íslenskum myndum sem ég hef séð. Laus við tilgerð, vel leikin og bara nokkuð vel skrifuð. Allavega fannst mér þetta betra en Mýrin.

Svo sá ég Juno í annað sinn og hafði aftur gaman af. Virkilega vel heppnuð mynd og einstaklega skemmtileg og mikið fíl-gúd. Ellen Page er náttúrulega alveg frábær í titilhlutverkinu og handritshöfundurinn hreppti óskar enda samtölin í myndinni ansi fersk.
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music