Endurvinnslan: Fjórða árs fögnuður fór úr böndunum að sjálfsögðu - myndir          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Fjórða árs fögnuður fór úr böndunum að sjálfsögðu - myndir


Úr framköllunarherberginu voru að koma sjóðandi heitar myndir frá fögnuði fjórða árs sálfræðinema. Gríðarleg stemning myndaðist í þessu teiti. Fyrirlesarar fóru úr að ofan og bundu bindi um höfuð sér. Froðuvélin gaus yfir liðið og allt endaði þetta í blautbolskeppni. Náttúrulega.


Eins og má sjá hafa nýlega farið að vaxa fálmarar úr höfði mínu. Vöktu þeir lukku þetta kvöld.

Maðurinn fyrir miðju er afar mikilvægur. Stephen nokkur Bowden. Fyrirlestrar hjá honum voru veisla. Maðurinn til hægri, einnig fyrirlesari, einnig mikilvægur en eins og sjá má, mikið fyrir sopann.

Þetta er seigur heimur.
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music