Endurvinnslan: Til hamingju Ísland          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Til hamingju ÍslandÞað var með auma og skjálfandi hendi sem ég gekk glottandi út úr Wilson Hall í gær eftir mitt fyrsta og eina próf. Mikið álagstímabil að baki og er ég ánægður með útkomuna, þó reyndar engar einkannir séu komnar ennþá.

Til að fagna þessum áfanga var settur bjór í maga og reynt að vera hress þrátt fyrir tiltökulega þreytu. Fór svo á indverskan veitingastað með Unnari og Auði, þar sem ódýr indverskur matur var framreiddur. Mikilvægur matur þar á ferð. Og allir bara nanananana.

Heldur betur ekki slæmur dagur sem tók mér fagnandi í dag. Sólin mætti meira að segja og óskaði mér til hamingju. Blómin sungu í kór og flugurnar fluttu ræður mér til heiðurs. Neinei ég sat bara í Carlton gardens og góndi á sólina á milli þess sem ég góndi á lesefni. Svo snýtti ég mér hressilega þess á milli og reyndi að sætta mig við að frjókornaofnæmi fyrirfinnst líka í Ástralíu. Það er spáð 32 stiga hita á morgun, það er spurning hvar maður verður þá. Maður er náttúrulega heimavinnandi húsmóðir þannig að það er óþarfi að missa sig í eitthvað kæruleysi.

Just finished watching Million Dollar Baby(tókuði eftir þessu. Skipti yfir í ensku bara á nóinu. Þetta er fyrir Peter) Usually I try to avoid movies about boxing, or just sport movies altogether. But if you have Morgan Freeman and Hilary Swank on the play sheet I guess we are talking about a whole different ballgame. Not the most believable movie. That east-germany ex-prostitute boxer was a very unlikely character, at least what she did. At the end it was a pretty heartbreaking movie and I guess that's where it excelled. Morgan Freeman always brings some weight to movies, he has that god-like presence and having his voice narrating over the story was a nice touch.

And what can you say about Clint Eastwood. The man with the one look. I thought he was great. I'm not saying this movie was great, but definitely some strong moments.

I have started cleaning my place up. It looks to be a formidable task.
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music