Endurvinnslan: Va monos amigo!          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Va monos amigo!

Mmmmmmm. Á fimmtudaginn var haldið upp á lok fjórða ársins hjá sálfræðinemum upp í skóla. Fluttar voru ræður, sopið var á kampavíni og fingramatur tugginn og fólk var með nefið í því hvað aðrir ætluðu að gera á næsta ári. Ég ræddi aðeins við uppáhalds fyrirlesarann minn og kom í ljós að hann er mikill aðdáandi Bjarkar Guðmundsdóttur. Þekkti meira að segja Gling-Gló stöffið hennar. Eftir þetta dæmi fóru partýdýrin niðrí borg á bar í frumskógarstíl. Nokkuð töff bar en tónlistin var alveg illa með á nótunum. Hvorki vildi skífuþeytarinn spila Michael Jackson né Madonnu.

Á föstudaginn fór svo hópur á mexíkanskan stað í borginni sem heitir Taco Bill. Þar var stemning í betra lagi. Afhendir voru mexíkóhattar, og troðið upp á mann Corona bjórum. Svo eftir máltíðina var að sjálfsögðu skvett í sig Tequila skoti að hætti hússins. Svo var það "barinn okkar" sem var ekki langt undan en það var sama sagan þar, enginn Jackson. Sem er kannski bara gott, það eru náttúrulega myndavélar í hverjum vasa.

Ég var að taka til í tónlistarsafninu og hér eru nokkur eftirtektarverð lög.

One Day as a Lion - One day as a Lion


The Stills - Being Here


Mercury Rev - Butterflys Wing


Duels - Sleeping Giants


The Decemberists - Valerie Plame


The Dodos - Red and Purple


Ra Ra Riot - Ghost under Rocks
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music