Endurvinnslan: Nokkrar góðar          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Nokkrar góðar

The Proposition er sennilega besta ástralska mynd sem ég hef séð. Ansi blóðug og magnþrungin mynd.Sympathy for Lady Vengeance kemur frá Suður-Kóreu og er frá sama leikstjóra og gerði Oldboy sem varð nokkuð vinsæl á Íslandi. Þessi er alls ekki síðri. Vel sögð og frekar óhugnaleg mynd.Tsotsi fannst mér líka ansi mögnuð. Þessi mynd er frá suður afríku og fékk óskarinn 2006 sem besta erlenda myndin. Mjög áhrifarík og flott mynd.The Chumscrubber er mynd sem ég hafði aldrei heyrt um, sem er skrítið miðað við leikarana sem koma fram í henni. Fannst hún nokkuð fín með mjög áhugaverðar pælingar og flottan leik. Sérstaklega gaman að sjá Ralph Fiennes og Glenn Close fara á kostum.

                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music