Endurvinnslan: Australia          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

AustraliaÍ gær sá ég myndina Australia sem er óður Baz Luhrmann til landsins að sama nafni. Eins og við var að búast er myndin frekar yfir toppinn og töluvert um frekar yfirgengilegt tilfinningasvall. Engu að síður á hún sína spretti og nýtur heillandi leiks ungs pilts sem einnig er sögumaður í gegnum myndina. Nicole Kidman er nokkuð fyndin og sjónrænt séð á Luhrmann ágætan dag. Það góða við myndina er að ég fann ekki fyrir löngum sýningartíma hennar en aftur á móti þarf maður að láta sig hafa það að upplifa nokkur vandræðaleg augnablik eins og þegar Hugh Jackman sýnir kjötmikla bringu sína og hellir vatni yfir sig (sem minnti um of á sápuauglýsingu) og gervilegar hoppandi tölvugerðar kengúrur.
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music