Endurvinnslan: ÁFRAM ÍSLAND          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

ÁFRAM ÍSLAND

Síðari hálfleikur í leik Íslendinga og Suður-Kóreu var sýndur á sjónvarpsstöðinni SBS í dag. Þetta var kærkomin útsending enda hefur maður ekki séð neitt af þessum tveim sigurleikjum sem að baki eru. Það var frekar skrítið að heyra erlenda þuli vera að lýsa leiknum og að bera fram íslensku nöfnin. Gærson, Gudjonsen, Peterson, Stefanson og fleiri góðir fengu nafn sitt borið fram af örugglega skoskum og áströlskum þulunum. Leikurinn var hins vegar ekki nægilega góður fyrir okkar menn. Ég var reyndar búinn að gefa upp vonina örugglega um 5 mínútum fyrir leikslok. Hélt svo að við myndum jafna þetta en heppnin var ekki með okkur. Það var hins vegar gaman að fylgjast með þessu hérna úr stofunni hjá mér.
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music