Endurvinnslan: Önnur lota          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Önnur lota

Þá er önnur önnin farin af stað. Þetta verður tiltölulega stutt önn. Ég er í tveim kúrsum, "cognitive psychology" og "behavioural neuroscience" sem verða kenndir þangað til um miðjan september. Þá er kennsla búin! Aftur á móti ekkert frí sem tekur við heldur verður allt púður sett í að klára rannsóknarverkefnið sem á að skila í lok október. Ég fæ væntanlega minn fyrsta þátttakanda í næstu viku. Einn af mjög mjög mörgum.

Annars er ekkert sérstakt að frétta. Sigur-Rós tónleikarnir eru á morgun og verða það vonandi flottir tónleikar. Ég er ekkert hræddur um að þeir valdi vonbrigðum. Við Íslendingarnir verðum á útopnu með íslenska fánann að vopni. Svo eru einhverjar ónóneringar framundan þessa helgina. Já og ég er líka að fara á tónleika með Band of Horses á sunnudaginn. Það verður ekki síður áhugavert. Það er þá ekki úr vegi að skilja eftir tvö myndskeið með þessum tveimur hljómsveitum sem ég mun sjá þessa helgina.

Good on ya.

Eitt af betri lögunum af Með suð í eyrum við spilum endalaust


Og hér Band of Horses með No one's gonna love you
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music