Endurvinnslan: Ró og næði          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Ró og næði

Það er rólegt í Melbourne þessa dagana á meðan ég er í vetrarfríi. Núna er hávetur og hefur tekið að rigna soldið undanfarið. Það er kalt, kannski um 12 gráður á daginn sem upplifist sem kannski 5 gráður heima. Síðustu helgi fór gengið á líbanskan veitingastað hérna á Lygon street. Fengum fínan mat, nema Jón, hann fékk plastglerbita í matnum sínum. En sem betur fer kom magadansmær stuttu síðar og fékk Jón til að gleyma þessari yfirsjón kokksins. Svo pöntuðum við okkur vatnspípur með epla og myntubragði og reyktum þær eins og lax. Það var alveg ágætt. Svo á laugardaginn fórum við á indverskan veitingastað og stóð munnur minn í ljósum logum. En engu að síður fínn matur. Það kvöld enduðum við á einhverjum glansklúbbi þar sem undirritaður þjáðist af þeirri ranghugmynd að hann væri Micheal Jackson. En þetta er búið núna og get ég andað rólega. Á morgun ætla ég að skella mér á leðurblökumanninn í iMax sem ætti að verða dúndur upplifun. Svo á föstudag er karaókí partý á stað niðrí bæ sem býður upp á leigu á herbergjum með karaókí græjum fyrir þig og vini þína. Það ætti að verða áhugavert. Kannski að ranghugmyndin fái að leika lausum hala það kvöldið.
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music