Endurvinnslan: Hulk          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Hulk

Yes hello. Fór nýlega í kvikmyndahús að sjá The Incredible Hulk en þar fer Edward Norton með hlutverk Bruce Banner. Bruce þessi breytist í stóran grænan frostpinna í hvert sinn sem hann æsist. Þarna eru líka William Hurt, Tim Roth og Liv Tyler.
Jújú hún var alls ekki leiðinleg. Mjög örugg hasarmynd hér á ferðinni þar sem hasarinn kæfir allar djúpar pælingar. Það sem mér fannst ekki vera að ganga var að það virtist sem að Bruce Banner gæti breyst í Hulk þegar hann vildi en í útgáfu Ang Lee varð hann augljóslega alltaf mjög reiður áður en hann breyttist í Hulk. Í þessari nýju virtist hann ekki þurfa annað en að skokka í dágóðan tíma eða verða kynferðislega örvaður til að breytast í græna massann. Alveg óháð reiði. Fyrir utan svona smáatriði og þá staðreynd að mér finnst ekkert í Liv Tyler varið (hún á ekki sjens í Jennifer Connelly) var þessi mynd úrvals skemmtun og gaman að horfa á. Tim Roth er helvíti skemmtilegur í henni. En ef ég ætti að velja á milli þessarar og Hulk Ang Lee's myndi ég líklega velja hina fyrri. Hún er hins vegar afar umdeild, sem ég fíla.

Svo í gær horfði ég á íslenska kvikmynd sem heitir Mýrin. Það veitir ekki á gott þegar ég horfi á íslenskar kvikmyndir enda er ég sjaldan sáttur við þær. Aðallega af því mér finnst samtölin alltaf svo tilgerðarleg. Það sama var nokkurn vegin á teningnum þegar ég horfði á Mýrina. Hún var ekki sérstaklega spennandi, og plottið var gegnsætt nokkuð snemma. Ágætis leikur á köflum, gaurinn sem lék Elliða var sá magnaðasti og ungi gaurinn sem lék félaga Erlends fannst mér ná að vera nokkuð eðlilegur. Ágústa Eva var líka ágæt. Ingvar E? Njeeeee. Átti þokkaleg augnablik og svosem aldrei leiðinleg þó hún hafi dalað undir lokin.
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music