Endurvinnslan: Tímaflakk          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Tímaflakk

Enn og aftur er maður í tímaflakki. Í dag fór tíminn hér aftur um einn klukkutíma og allir endurstilla klukkurnar sínar. Ég ætla rétt að vona að allir viti af þessu. Gæti leitt til vandræða. Þannig að þegar ég vaknaði í morgun klukkan 11:30 ekki alveg úthvíldur gerði ég mér lítið fyrir og stillti klukkuna mína á 10:30 og ákvað að sofa bara lengur. Og þetta var fullkomlega lögleg aðgerð!Ég þurfti að sofa þetta lengi því í gær var Skanvinavska gengið með gigg. Fyrst var hist hérna á College Square þar sem ég bý, búið að panta grillaðstöðuna niðri og ýmisahanda herbergi einnig. Fólk var óvægið á grillið og henti allskonar afurðum á það, kengúrupulsum, kjötpinnum, gúrkum, kjúklingum, hamborgurum og sykurpúðum. Eftir þetta fórum við í allrahandaherbergið þar sem leikinn var tónlist, drukkið gin og fylgst með fólki spila borðtennis. Því næst var haldið á Puggs Mahones, írskan pöbb í 7:35 mínútna fjarlægð.
Þar var ónónerað um alla veggi, dansaðir undarlegir dansar og tungurnar reknar út reglulega. Svo voru aðeins þeir hörðustu sem héldu áfram skralli, létu sig hafa að labba niður á Brunswick stræti þar sem allir klúbbarnir og barirnir eru. Þar fórum við inn á nokkuð stóran skemmtistað sem var þeim skemmtilega eiginleika gæddur að vera MJ friendly. Eða hliðhollur Michael Jackson. Það var því mikið um áður óséðar hreyfingar á dansgólfinu. Þetta var þvílíkt stuð og kærkomið flipp á milli þess sem maður alvarast í skólanum.

                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music