Endurvinnslan: Attempts on her life          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Attempts on her life

Þetta er búinn að vera virkilega áhugaverður dagur. Klukkan 13:15 fór ég í áheyrnarprufu fyrir leikrit sem heitir Attempts on her life. Það var ansi gaman. Í byrjun leikritsins heyrum við fullt af skilaboðum á símsvara og gátum við valið okkur nokkur af þessum skilaboðum til að fara með. Með mismunandi karaktera í huga. Eitt af tveimur skilaboðum sem ég fór með var á þessa leið. Ansi grófur texti og hvet ég viðkvæma til að loka augunum:

Anne. This is what I'm gonna do to you. First, you are going to suck my cock. Then I'm going to fuck you up the arse. With a broken bottle. And that's just for starters. You fuckin' cunt.

Ekki voða fallegur texti en það var virkilega krefjandi að þurfa að fara með hann fyrir framan tylft af Áströlum. Ég held mér hafi bara tekist nokkuð vel upp. Ég reyndi að ímynda mér mig sjálfan sem "Mr. Smith" í Matrix myndunum að fara með textann. Svo fékk ég að segja eina setningu á íslensku því leikritið er rosalega opið fyrir allskonar tungumál og hreima. Ég sagði setninguna "Hún er dauð" og meðleikarinn mun sagði "She is alive". Og ég átti að sannfæra alla um að hún væri "dauð". Það var mjög gaman. Og meðleikarinn svaraði mér svo á rússnesku sem var hennar tungumál. Það var mjög töff.

Anyways. Ég fæ að vita í næstu viku hvort ég fæ að koma í "callback". Best að vera ekkert að spá í það hvort ég fæ að koma aftur eða ekki. Þetta var bara rosa gaman.

Cheers.
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music