Endurvinnslan: G'day mate!          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

G'day mate!

Ég hef aldrei heyrt neinn segja þetta hérna. Þetta er meira goðsögn en raunveruleiki að fólk segi þetta. Fólk heilsast hérna á þennan veg "Hi, how are you?" eða bara "Hi". Maður er ekki alveg farinn að venjast því að afgreiðslufólk í búðum og annari þjónustu spyrji mann hvernig maður hafi það. Maður myndi starstansa á Íslandi ef unga stelpan með spangirnar á McDondals myndi spyrja mann hvernig maður hefði það í dag.
Anyways lífið gengur sinn vanagang hérna í Melbourne. Bongóblíða í dag, sól og 23 stiga hiti. Ég er búinn að finna mér verslanir og þjónustu til að eiga viðskipti við. Kominn með bankareikning hjá ANZ bank sem stendur fyrir Australian New Zealand bank. Versla mér föt hjá JayJays, kaupi heilsuvörur hjá Allergy Block og fer í bíó í óháðu bíói er nefnist Nova Cinema. Þetta er allt að koma. Let's get on with the butter.
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music