Endurvinnslan: Jumper (2008)          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Jumper (2008)

Það er frekar ódýrt að fara í bíó hérna í Melbourne. Ég borga um 600 kr. íslenskar, aðeins minna en aðrir þar sem ég er nemi. Í dag kíkti ég á myndina Jumper í verslunarmiðstöð sem mig minnir að sé í hverfi sem heitir Chadston. Afar flott bíó. Ekki með hallandi sætum eins og Smárabíó en gríðarlega gott fótapláss sem ég tek fagnandi og svo auðvitað engin hlé sem mér finnst æðislegt!
Þessi mynd fjallar um náunga sem hefur fjarflutningshæfileika þ.e.a.s. hann getur flakkað á milli hvaða staða sem er á engum tíma. Ég vildi eiginlega að ég hefði þessa hæfileika þegar ég sat yfir þessari mynd. Söguþráðurinn er glæsilega ómerkilegur og myndin er gjörsamlega sneydd öllum húmor. Hasaratriðin voru ruglingsleg og óspennandi. Þetta er algjör b-mynd og get ég ráðlegt öllum að sleppa að sjá þessa mynd.
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music