Endurvinnslan: Valentínus kallinn          <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8253453\x26blogName\x3dEndurvinnslan\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://endurvarpid.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://endurvarpid.blogspot.com/\x26vt\x3d3409340575811589944', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
  

Endurvinnslan

   

      
     
   

Valentínus kallinn

Valentinusardagurinn var nýlega. Í fréttum hefur komið fram að sífellt eru umsvif þessa dags að aukast á Íslandi og hafa bangsar, hjörtu og rauðar rósir víst aldrei selst jafnvel á einum degi á Íslandi og núna síðast. Ekki eru allir á parsáttir við þennan dag, tengja þetta slæmum hlutum eins og markaðshyggju og Ameríkisma. Þetta er auðvitað gríðarlega vel markaðssettur dagur. En eru jólin til dæmis ekki líka vel markaðsset hátíð. Ég er nú hræddur um að makar gefi hvort öðru miklu dýrari gjafir á jólunum heldur en á Valentínusardaginn. Ég skil ekki að vera að pirra sig yfir þessum degi. Fólk hefur val hvort það tekur þennan dag hátíðlega eða ekki. Svo skaðar nú aldrei að gleðja elskuna sína og kynda aðeins undir ástareldinum. Ég er nú hræddur um að sumir myndu aldrei gleðja sinn betri helming ef ekki væru fyrir hvatningardagar eins og Valentínusardagurinn. Ég er ekki að segja að Valentínusardagurinn sé eitthvað æðislegur, það fer einfaldlega bara eftir því hvernig maður lítur á hann. Svona hugarfarslega sjáðu.
                        
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
                         
  
    |                          » Skrifa ummæli          
  


time life music
time life music